De Bosmantel

De Bosmantel levert gezonde, verse producten van eigen teelt en verkoopt deze lokaal. Gezond om te eten, geen onnodig transport met de bijbehorende drukte en vervuiling, en u steunt een plaatselijke gezonde werkgelegenheid!

De Bosmantel geeft veel ruimte aan natuurlijke biodiversiteit.

Door onze producten te kopen kunt u rechtstreeks bijdragen aan het herstel van de bodemvruchtbaarheid en de natuur! Het kan haast niemand ontgaan zijn dat we daar samen veel hoognodig werk te doen hebben. Wij proberen hier een waardevolle bijdrage aan te leveren, en u kunt ons daarbij steunen!

Hoe eenvoudig kan het zijn!

Aan deze manier van landbouw bedrijven ligt natuurlijk een visie ten grondslag, en het gaat natuurlijk niet helmaal vanzelf…

We geven u hier graag uitleg over onze teeltwijze.

Onze teeltwijze

Wij telen op een zo natuurlijk mogelijke wijze uw groenten, vruchten en bloemen.

Maar wat houdt ‘natuurlijk’ voor ons in?

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van (eco)systemen die in de natuur aanwezig zijn en voor groei, bloei en biologisch evenwicht kunnen zorgen. In plaats van tegen de natuur in te werken, werken wij zoveel mogelijk met de natuur mee!

Daarbij gebruiken we zo weinig mogelijk middelen en systemen die de ecologie verstoren.

(Terzijde: Omdat wij niet onder een SKAL-licentie werken, mogen we onze producten en ons bedrijf wettelijk gezien niet biologisch of ecologisch noemen. U mag zelf oordelen of wij wel of niet ecologisch werken).

Hoe geven wij dit alles vorm in onze bedrijfsvoering?

Biodiversiteit

We creëren op De Bosmantel een zo groot mogelijke biodiversiteit.

We werken kleinschalig. Op ons bedrijf telen wij een zeer groot aantal gewassen: Tientallen soorten groentegewassen, bloemen en (houtige) vruchtgewassen. Alleen al de cultuurgewassen die we gaan telen (groenten, bloemen, fruit en vruchten) worden bij elkaar meer dan honderd, op termijn zeker honderden, soorten en rassen.

Daarnaast krijgen wilde soorten bij ons veel ruimte. Meer dan 10 procent van de oppervlakte van ons beteelde land wordt ingenomen door vegetatie waarin wilde soorten grassen en kruiden overheersen. Daarmee voldoen we trouwens ook ruimschoots aan de norm die ook het Demeter-keurmerk stelt (het keurmerk voor de biologisch-dynamische landbouw).

Doordat een gedeelte van ons bedrijf toegankelijk is voor zelf oogsten (de bloemenpluktuin) of wandelen, kunt u dit zelf van dichtbij meemaken en er van genieten. Ook een prachtige gelegenheid om uw kinderen oog voor natuur en landbouw bij te brengen!

Duurzaam bodembeheer

De bodemvruchtbaarheid staat bij De Bosmantel centraal in de teelt. Wij zien het als onze taak om de bodem in (nog) betere staat aan onze opvolgers over te kunnen dragen dan toen wij ons bedrijf begonnen. Hoe werken wij daaraan?

– We telen op kleine schaal een grote afwisseling van gewassen, waardoor er geen bodemuitputting of grote uitbraken van bodemziekten te verwachten is.

– We gebruiken alleen natuurlijke meststoffen, vooral plantenresten (compost) en dierlijke meststoffen (maar geen drijfmest). Geen kunstmest, die schade aanbrengt aan het bodemleven, de bodemstructuur en ook gemakkelijk vermesting van het milieu veroorzaakt. Deze ecologische wijze van bemesten verhoogt het organische stofgehalte in de bodem, stimuleert het bodemleven en verbetert de structuur van de grond. Het zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat er minder voedingsstoffen uitspoelen naar het grondwater of omgevingswater, maar dat er juist veel voeding voor langere tijd wordt vastgelegd in de bodem, wat later weer beschikbaar is voor de groei van het gewas.

– De Bosmantel gebruikt geen chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen, zoals in de gangbare landbouw veelal wel gebeurt. Maar we gebruiken helemaal geen bestrijdingsmiddelen, ook geen middelen die gecertificeerd zijn voor gebruik in de biologische teelt. Op sommige punten gaan we dus zelfs verder dan de eisen voor de biologische teelt.

Als een gewas in Nederland echt niet zonder bestrijdingsmiddelen is te telen (die gewassen zijn er nauwelijks, maar aardappel en tomaat zijn voorbeelden waar het wel kritisch is) dan telen wij dat gewoon niet!

– Door terughoudend te zijn met diepe en intensieve grondbewerking, wordt een natuurlijke structuur en bodemleven zoveel mogelijk gespaard en opnieuw opgebouwd.

– Doordat er geen grote, zware machines worden ingezet, vindt er geen onherstelbare diepe bodemverdichting plaats.

Zuinig met ons kostbare water

De bodemvruchtbaarheid, en de permacultuurprincipes die we niet alleen in de echte permacultuur toepassen maar ook op de groentenakkers aan het invoeren zijn, zijn de hoofdsleutels waardoor wij veel efficiënter het regenwater gebruiken dan de gangbare methoden

– De veel lossere bodemstructuur met meer organische stof houdt veel meer water vast, en zorgt ervoor dat capillaire opstijging van het grondwater en de diepe wortelvorming niet wordt geblokkeerd door ondergrondverdichting met zware machines, zodat er veel minder noodzaak is om te beregenen tijdens droge perioden. In een levende bodem is het netwerk van schimmels ook veel groter, waardoor de planten in symbiose met de schimmels een veel groter bereik hebben om water en voeding op te nemen uit de bodem.

– Wij houden de grond zoveel mogelijk continu bedekt door groeiende gewassen en/of een mulchlaag. Dit zorgt voor een sterke vermindering van de verdamping door wind en zon direct vanuit de grond.

– Door beschutting door hogere begroeiing om het perceel heen en verspreid in het perceel te realiseren, wordt de verdamping door wind en zon, zowel via de gewassen als rechstreeks uit de grond, eveneens sterk beperkt.

Gezonde werkgelegenheid

De Bosmantel is er niet alleen voor de ondernemers om er hun brood mee te verdienen. Wij willen ook een gezonde werkplek bieden aan onze werknemers, waarbij we met name ook aan de toekomst van onze jongeren denken.

Wij bieden regelmatig stageplekken. voor diverse opleidingen, bijvoorbeeld de Warmonderhof of lokale middelbare scholen.

Werken in en met de natuur is zonder twijfel het mooiste en gezondste werk dat er is. Niet alleen in lichamelijk opzicht, maar vooral ook in geestelijk opzicht!

We weten ons afhankelijk van de natuur, en vooral, van onze Schepper van de natuur. Tegelijkertijd mogen we van het werk en de natuur genieten.

Dat geeft ontspanning en rust.

Brandstofzuinig

– De kleinschaligheid op De Bosmantel betekent ook dat wij veel in handwerk uitvoeren. Verder maken we vrijwel alleen gebruik van kleine, lichte werktuigen, die handbediend zijn of door een tweewielige (frees)trekker aangedreven worden.

Ook beperken we de grondbewerking zo veel mogelijk en bewerken we de grond niet dieper en vaker dan strikt noodzakelijk, en het liefst met handgereedschap. Op termijn gaan we misschien de grondbewerking nagenoeg volledig achterwege laten!

Het resultaat van dit alles is dat we op onze tuin zeer weinig brandstof verbruiken, zodat we de hulpbronnen ontzien en het milieu veel minder belasten!

Helpt u mee?

Steun onze bedrijfsvoering en geniet van onze natuurlijke producten!

Neem een groentenabonnement of bezoek onze boerderijwinkel.

Maak zelf een prachtig boeket in onze bloemenpluktuin.

Of geniet gewoon rustig van de natuur op De Bosmantel.

We hopen binnenkort kennis met u te mogen maken. Welkom op de tuin!

Team De Bosmantel